Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

UFO elektronikus

fényujság

 

Müszaki leirás

V1.0

 

Az UFO elektronikus fényujság rövid, szöveges üzenetek megjelenitésére szolgáló 16 karakteres, henger alaku kijelzô. A kijelzôk a henger palástján vannak elhelyezve, így a mozgó szöveg bármilyen nézôpontból könnyen olvasható. A készülék 256 db különálló szöveget tud tartalmazni, a szövegek megjelenitését külsö készülék vezérli bináris formában, ill. a szövegek kézileg is léptethetôk.

 

1.-Az elektronika leirása

Az elektronika egy 16 szögü NYÁK-on nyert elhelyezést. Az elektronika táplálása a +24- jelü csatlakozón keresztül történik. A tápfesz 12-24 V között lehet, az áramfölvétel max. 0.5A. A készülék forditott táptól és túláramtól öngyógyuló biztositékkal van megvédve.

Az Input csatlakozóba kell bedugni a vezérlôtôl érkezô kábelt - ide jön binárisan a kijelzendô szöveg cime. A bemenô feszültség 5 és 24V között lehet, ill. a csatlakozó K pontjain lévô feszültség vezethetô a bemenetekre.

A REED konnektorra két kapcsoló kerülhet. A fényujság mindig az aktuális, INPUT bemeneten binárisan beállitott sorszámú szöveg jelenik meg.

Ilyenkor a LED1 világit. Ha az SW1 kapcsolót rövid ideig aktivizáljuk a LED2 kezd világitani és az SW2-vel léptethetünk a szövegek között, mégpedig attól a cimtôl ami az INPUT-on be van állitva. Minden SW2 impulzusra a készülék a következô szövegre lép - max. 32 db további szöveg jelenithetô meg így.

Az SW1 újboli rövididejü bekapcsolása után készülék visszabillen az eredeti állapotába.

A programozó adaptert a PROGRAM konnektor-ba kell csatlakoztatni. Az adapter a meghajtását a számitógép szabad COM portjáról kapja, mégpedig egy olyan portról melyre nem lett ráirányitva semilyen rezidens (egérmeghajtó

stb.) program.

A készülék a bekapcsolása után egy rövid idejü tesztet hajt végre: leteszteli a belsô áramköröket és a kijelzôt, majd megjeleniti a kért szöveget.

2.-A fényujság programozása

A fényujság az UFO.EXE programmal programozható. A program inditásakor paraméterként megadható a programozó adapter által használt COM port sorszáma is (1-4). Ezt a paramétert mindig csak a COM port változtatásakor kell megadni.

A program inditása után a fômenü jelenik meg, itt lehet kiválasztani azt, hogy a felhasználó mivel akar foglalkozni. Az ESC megnyomásával lehet kilépni a programból.

a.-Szövegszerkesztô

Ez a menüpont alatt szerkeszthetô a megjelenitendô szöveg. A szövegek között a + ill. - gombokkal lehet lépkedni, ill. a kivánt sorszámu szövegre direkt ugrani (F2 billentyű).

A szövegszerkesztés az F1 megnyomásával érhetô el. Max. 16 karakter hosszuságú szöveg írható. A 17.-ik hely mindig az aktuális szöveg megjelenitési sebességét kell hogy tartalmazza 0 és 9 között. 0 beirásával a szöveg áll, nem lépked körbe a kijelzôn, mig 9 a lehetô legnagyobb léptetési sebesség.

A megírt szöveget az 'ENTER' megnyomásával menthetjük el, ill. ha a régi szöveget akarjuk megtartani akkor az 'Esc' billentyűt kell megnyomni.A megírt szöveg megjelenését szimulálni is lehet az F3 megnyomásával.

A szöveg szerkesztésekor tudni kell azt, hogy a kijelzô csak nagybetüket tud megjeleniteni a kivitele miatt igy a szöveget nagybetükkel kell írni (számok és a spec. karakterek is használhatók). A kisbetük 'a' -'t' között használhatók, de ezek alakja nincs elôre definiálva ezt a fölhasználó teheti meg a karakterszerkesztôben (ahol az összes többi karakter is átszerkeszthetô!).

A szövegszerkesztô menüpontból az F10 megnyomásával lehet visszalépni a fômenübe.

 

b.-Karakter szerkesztô

A készülékbe épitett karakter-szet nem állandó, a fölhasználó ezeket a jeleket szabadon változtathatja. A + ill. - gombokkal választható ki a szerkesztendô karakter, majd az F1 megnyomásával ez szerkeszthetôvé vállik.

A szegmenseket a beirt billentyük megnyomásával kapcsolhatjuk be illetve ki.

A változtatott karaktert az ENTER megnyomásával menthetjük el, ill. ESC hatására a régi állapot marad fenn.

A karakter táblázatban a kisbetük a-t között vannak meg - ezek üresen vannak hagyva, így a felhasználó szabadon használhatja ezeket a helyeket salyát karakterek kialakitására.

A karakterszerkesztôbôl az F10 megnyomásával lehet visszaténi a fômenübe.

3.-Letöltés, kiolvasás

A kialakitott szöveget a Letöltés menüponton keresztül vihetjük be a fényujsába. A készülék feszültség alatt kell hogy legyen a letöltés ideje alatt. A letöltô-modul csatlakoztatásakor azért ajánlott a készüléket kikapcsolni.

A programozás 5-10mpt vesz igénybe, a képrenyôn látható a letöltés folyamata. Bármi probléma esetén a betöltés megszakad.

A Kiolvasás menüponttal a fényujsában lévô program olvasható ki. Kiolvasás után az adatok újraszerkeszthetôk és letölthetôk ill. kimenthetök lemezre.

4.-Lemezmüveletek Load , Save

Az elkészült programok elmenthetôk ill. beolvashatók a számitógépbôl. A kért program cimét be kell irni a parancssorba, kiterjesztés nélkül. Az elmentett fényujság filek az .UFO kiterjesztést kapják meg automatikusan.

UFO elektronikus

fényujság

 

Az RS232 bôvités leirása

 

V2.0

Az UFO elektronikus fényujság rövid, szöveges üzenetek megjelenitésére szolgáló 16 karakteres, henger alaku kijelzô. A kijelzôk a henger palástján vannak elhelyezve, így a mozgó szöveg bármilyen nézôpontból könnyen olvasható. A készülék 256 db különálló szöveget tud tartalmazni, a szövegek megjelenitését külsö készülék vezérli bináris formában, ill. a szövegek kézileg is léptethetôk.

A V2.0 verzió RS232 vonalon keresztül catlakoztatható a PICPLC programozható vezérlôhöz. Ebben az esetben a PLC távolról vezérli a kijelzett szövegeket, kapcsolgatja az UFO LED diódáit és olvassa a kijelzôn lévö két kapcsoló (reed-relé) állapotát.

1.-Kommunikáció

A kommunikáció a PICPLC szabványos kommunikációs felületén alapul: 9600,n,8,1 paraméterekkel. Mivel a PLC-nek csak egy RS232 csatlakozója van, így egyidôben csak vagy az UFO-val vagy a PC-vel tud komunikálni.

Csatlakozó bekötések (DB9 dugók!)

PLC UFO

2--------------------------------------3

3--------------------------------------2

5--------------------------------------5

Csatlakozó bekötése a PLC-PC között:

PLC PC

(DB9 dugó) (DB9 alljzat)

2---------------------------------------2

3---------------------------------------3

5---------------------------------------5

2.LED-ek, kapcsolók bekötése, vezérlése

A LED konektorba négy LED csatlakoztatható:

1-RSLED Az RS232 komunikáció meglétét mutatja

2-LED0

3-LED1

4-LED2 A LED1 és a LED2 a meglévô, kézi léptetést jelzô LED-ek

A LED-ek a PLC-ben az OUT48, OUT49, OUT50 cimekrôl vezérelhetôk.

Az SW1, SW2 kapcsolók a PLC-ben az RS0, RS1 cimen érhetöek el.

3.-Kijelzés vezérlése a PLC-bôl

A kijelzés vezérléséhez egy 8 bites szót kell elküldeni az UFO felé, e szó bitjei az OUT56-OUT63 cimen vannak (OUT56 a legalacsonyabb, az OUT63 a legmagasabb helyiértékü bit).

 

4.-Az UFO müködése RS232 vezérlés hatására

A bekapcsolás után a kijelzô a bemeneti kapcsolók állapotától függô szöveget fogja megjeleniteni, egészen addig amig a PLC felöl nem érkezik meg az RS232 vonalon az összefüggô adatfolyam. Ebben a pillanatban a készülék átvált RS232 vezérlésüvé, kigyullad az RSLED és az UFO a PLC-röl érkezô parancsokat hajtja végre - a PLC átveszi a vezérlést a beépitett LED-ek felett is.

Ha a PLC-röl érkezô adatfolyam megszakad, 8mp idô után az UFO visszavált kézi üzemmódba és a kapcsolókkal beállitott szöveget fogja megjeleniteni. Ezt a funkciót felhasználva hibriden is meg lehet hajtani a kijelzôt, illetve a kapcsolóhelyek szabadonhagyásával az UFO kiirhatja a kapcsolat megszakadását jelzô üzenetet.

 

 

--.--

 


Vissza a 'Dokumentumok' oldalra

Vissza a honlapra


P.K. © 2002.04.