Make your own free website on Tripod.com

PA 25 tipusú excenterprés elektronikus

vezérlésének leirása

 

Az PA25 prés átalakított elektronikus vezérlésének a kapcsolási rajza a mellékletben taláható. Az új vezérlés nagy megbízhatóságú elektronikus elemekbôl, mikrokontrolleros központi vezérlôvel készült.

 

A müködéshez szükséges kapcsolók, nyomógombok optikai csatolóval vannak leválasztva az elektronikától, a kimenetek relés-tranzisztoros tipusúak.

 

1.-Az elektromos müködtetô rendszer lirása

 

Az elektromos/ elektronikus vezérlés egy kapcsolószekrényben lett elhelyezve, mely szekrény magábafoglalja az elektronikus vezérlôt, energetikai mágneskapcsolókat, táptrafókat. Ehhez a szekrényhez csatlakoznak bemeneti kezelôszervek és a présen levô biztonsági és helyzetadó kapcsolók /érzékelôk.

 

2.-Bemeneti kezelôszervek leirása

 

Az elektromos szekrényen nyertek elhelyezést az energetikai ki/be kapcsolók és kijelzôk. A kezelôpanel fölsô részén van a:

 

2.a- funkcióváltó kapcsoló, mely két részböl áll:

 

-kulcsos kapcsoló melyikkel ki lehet választani a kétkezes ill. lábkapcsolóval való müködtetést. A kétkezes üzemben a kapcsoló kulccsal rögzithetô, így munka közben nem változtatható meg a prés beállitása.

 

-lábkapcsoló / automata/beállitás. Ennek a kapcsolónak három állása van, és az összes kiválasztott funkció lábpedálról inditható.

 

A beállitásokat a kapcsolók meletti LED diódák jelzik ki, ill. villogásukkal a vezérlés hibájára hivják fel a kezelô figyelmét (a prés vezérlôjel nélkül müködik).

 

A funkcióválasztó alatt található a:

 

2.b- fôkapcsoló mellyel teljesen áramtalanitani lehet a prést, valamint az elektronikus vezérlés bekapcsolására szolgáló kapcsoló. A prés beinditásához mindkét kapcsolót be kell kapcsolni.

 

A fôkapcsoló alatt van a:

 

2.c- négy kijelzô LED. A normális müködéshez a 'Légnyomás' ill. 'Hôvédelem' feliratú kijelzônek világitaniuk kell, ellenkezô esetben a prés motorja nem inditható meg. Ha ezek a LED-ek közül bármelyik nem világit, a feliratnak megfelelô hibát kell elháritani.

A 'Hiba1' és a 'Hiba2' LED-eknek nem szabad világitaniuk. Ezek a LED-ek a következô esetben világitanak:

A 'Hiba1' világit, ha a prés (medve) nincs a felsô véghelyzetben és a kezelô lábpedállal ill. taszterral meg akarja inditani a müködést (kivéve a beállitás üzemmódban).

A 'Hiba1' villog ha a felsô véghelyzetet detektáló kapcsoló hibás, ill. nem állitja meg a prést.

A 'Hiba2' akkor világit, ha a vezérlôszámitógép nem kapcsolta ki a medvét müködtetô szelepet.

Ha 'Hiba' LED-ek világitanak a medvét bekapcsoló pneumatikus szelep nem kap feszültséget.

A hibakijelzôk alatt helyezkedik el a:

 

2.d-motor inditó nyomógombok

A 'START' gombbal inditható meg prés müködése, a 'STOP' gombbal állitható meg. A 'HÁTRA' nyomógomb csak beállitás üzemmódban müködik, és csak addig forog a motor amig a nyomógomb meg van nyomva.

Ehhez a dobozhoz csatlakozik oldható csatlakozóval a lábkapcsoló is.

Külön dobozban vannak a:

2.d- müködtetést inditó kapcsolók:

-két taszter a kézi üzemhez, egy taszter a beállitáshoz, egy taszter az automata üzem megállitásához és egy vészkikapcsoló.

 

3.-A présen levô biztonsági és helyzetadó kapcsolók /érzékelôk.

A présen helyezkedik a medve fölsô helyzetét jelzô induktiv kapcsoló, a nyomásmérô kapcsoló valamint valamint az ajtókapcsoló.

Ha nincs légnyomás a prés motorja nem inditható.

Ha az ajtó nyitva van a prés motorja csak a beállitás üzemmódban inditható.

Itt nyert elhelyezést a medve mozgását engedélyezô elektromos szelep is, mely a pneumatika ki-be kapcsolását végzi

 

4.-Az elektronikus vezérlô leirása

Az elektronikus vezérlô egy dupla euro kártyán nyert elhelyezést.

A vezérlô a következô elemekbôl áll:

4.a-bemeneti modul

16 darab optikusan elválasztott bement, mely a 24V-os bemeneti jeleket átalakitja 5V-os logikai szintekké a mikrokontroller számára és galvanikusan le is választja azt a külvilágtól.

 

4.b-kimeneti modul

1darab teljesitmény tranzisztoros kimenet a pneumatika vezérlésére, 3 db relés kimenet a hajtómotor ki/be kapcsolására ill. a pneumatika védelmére, 5 tranzisztoros kimenet a kijelzôk számára.

 

4c.-processzoregység

a processzoregység magába foglalja a vezérlô mikroszámitógépet az RS-232 kommunikációs modult valamint az idôzitések beállitására szolgáló potmétereket.

 

4d.-védelmi egység

a processzoregységtôl függetlenül müködô idôzitôáramkör, mely a prés és a processzorhibák kivédésére szolgál egykezes/lábpedálos üzemmódban. Ha a medve meginditása után meghatározott idôn belül (0.5-1.5 sec, P3-al álltitható) nem jön megállitó impulzus a processzor felöl akár a présen elhelyezett induktiv kapcsoló akár a processzoregység hibája miatt, a védelmi egység kikapcsolja a pneumatika vezérlését (REL3 relé)

 

4e.-tápegységek

a tápegységek az elektronika müködéséhez állitják elô a szükséges feszültségeket:

-stabil 5V a mikrokontrollernak és a logikai áramköröknek

-nemstabil 12V a reléknek

-nemstabil 24V a bemenetek és a pneumatika müködtetéséhez

-stabil, zárlatvédett 12V a prés felsô véghelyzetét jelzô induktiv kapcsolónak

Az egyenfeszültségek a trafókról jövô váltófeszültségekbôl alakulnak ki.

 

5.-Az elektronika müködése

 

5a.-Kétkezes müködés

 

A kulcsos kapcsoló a 'Kétkezes' helyzetben van. Világit a 'Kétkezes' feliratú LED. A motor bekapcsolható a 'Start' gombbal. A prés a két inditógomb megnyomásakor indul meg. A két inditógombot egyidôben (max. 0.5sec idôkülönbséggel) kell megnyomni, különben a préselés nem indul meg.

A medve elvégez egy löketet és a felsô véghelyzetben megáll, várva az új parancsot. Ha ez valami miatt nem történne meg, a belsô védelem letilt és megszakitja a pneumatika áramellátását. A gombokat ezután teljesen el kell engedni és csak akkor aktiválhatók újra.

 

5b.-Lábpedálos müködés

A kulcsos kapcsoló át kell kapcsolni a 'Kétkezes' helyzetböl, a forgókapcsolót pedig a 'Pedál' irányába kell kapcsolni. Világit a 'Pedál' feliratú LED. A motor bekapcsolható a 'Start' gombbal. A prés a lábpedál megnyomásával inditható.

Az inditás után medve elvégez egy löketet és a felsô véghelyzetben megáll, várva az új parancsot. Ha ez valami miatt nem történne meg, a belsô védelem letilt és megszakitja a pneumatika áramellátását.A lábpedált visza kell engedni a nyugalmi helyzetébe, a következô préselési ciklus csak ezután inditható.

 

5c.-Automata müködés

A kulcsos kapcsoló át kell kapcsolni a 'Kétkezes' helyzetböl, a forgókapcsolót pedig a 'Automata' irányába kell kapcsolni. Világit a 'Automata' feliratú LED. A motor bekapcsolható a 'Start' gombbal. A prés a lábpedál megnyomásával inditható.

Az inditás után a prés elkezd folyamatosan müködni. A müködést a lábpedáli újboli megnyomásával ill. a vezérlôpulton lévô AutoStop taszter megnyomásával lehet megállitani. A megállitást követôen a medve még befelyezi az elkezdett löketet és a felsô véghelyzetében áll meg. Ha ez valami miatt nem történne meg, a belsô védelem letilt és megszakitja a pneumatika áramellátását.A lábpedált visza kell engedni a nyugalmi helyzetébe, a következô automatikus ciklus csak ezután inditható.

 

5d-Beállitás

A kulcsos kapcsoló át kell kapcsolni a 'Kétkezes' helyzetböl, a forgókapcsolót pedig a 'Beállitás' irányába kell kapcsolni. Világit a 'Beállitás' feliratú LED.

A motort csak hátrafelé lehet meginditani, és csak addig forog amig a 'Hátra' gomb meg van nyomva.

A préselési löketet ekkor a vezérlôpulton lévô 'Beállitás' taszterral lehet inditani függetlenül attol, hogy a motor forog-e. Ez a nyomógomb elengedése után rögtön megszünik a feszültség a pneumatikus szelepen.

 

 

6.-Védelmi beállitások:

 

6a.-Ha bekapcsolás után feszültség van a szelepen a szelepengedélyezô relé 0.1sec után kikapcsol (REL3), ekkor semilyen funkció nem inditható HIBA2 világit

 

6b.-Ha a prés vezérlöjel nélkül forog (kivéve a Beállitás üzemmódot) a 3.-ik fordulat után a motor kikapcsol és villog a beállitot funkciót jelzô LED

 

6c.-Ha idôtúlfutás van KÉTKEZES ill. LÁBPEDÁL üzemmódban elsô szinten a program kell hogy kikapcsolja a prést (P1-el állitható), ha ez nem történik meg akkor a hardware fogja ezt megtenni (P3-al állitható). Ez utóbbi idô hoszabb kell hogy legyen mint a softweres idôzités.

 

6d-Ha softweres idôtúlfutás állitja le a gépet 10 alkalommal a HIBA1 elkezd villogni.

 

6e-A prés (kivéve a BEÁLLITÁS-t) csak akkor inditható, ha a medve a felsô véghelyzetben van - ha nem ott áll, akkor a pedál ill. taszterok megnyomásakor világit a HIBA1 led.

 

7.-Karbantartás

 

Az elektronika különösebb karbantartást nem igényel. Figyelni kell a külsô nyomógombok, helyzetadók állpotára. A nyomógomboknak a záró és a nyitó érintkezôi is be vannak vezetve az elektronikába és az elektronika mindkét véghelyzetet figyelembeveszi. A bemenetek állapotát LED-ek jelzik ki a nyomtatott lapon, így a kapcsolók helyzete ránézésre megállapitható.

 

 

 

 

--.--

 

 


Vissza a 'Dokumentumok' oldalra

Vissza a honlapra


P.K. © 2002.04.