Make your own free website on Tripod.com

 

PICPLC V2.0 - Programozható logikai vezérlô PIC16F87x

processzorokhoz

 

 

 

1a.-Hardware leirás

A PICPLC program többféle hardware kiépitésü logikai vezérlôvel használható. A mellékletben lévô kapcsolási rajzú vezérlô 16 bemenetet és 12 kimenetet (bôvitôpanellal +4 kimenet +8 bemenet) tud kiszolgálni.

A bementek 12-30V közötti feszültségrôl müködnek (- a közös feszültség-pont), a kimenetek viszont optocsatolt triakot tartalmaznak.

A készülék 12-30V tápfeszültségrôl müködôképes.

A lapon nyert elhelyezést még négy trimmerpotméter is, mely potik szabadon felhasználhatóak a belsô számlálók beállitására. Az RS-232 csatlakozó számitógépes kapcsolat céljaira lett beépitve. Ezen a csatlakozón keresztül monitorozhatók a PLC belsô változói. A monitorozáson kivül kihelyezett prifériák is csatlakoztathatók ide, akár több is.

A PLC több készüléknek tud üzenetet küldeni, de csak egy készüléktöl tud üzeneteket fogadni.

A PGM-CON -ba csatlakoztatható a programozó-készülék, mellyel az elkészült program tölthetô le a PLC-be

 

1b.-Programozó hardware

A programozó az egy önnálló PIC programozó, mely a FLASH alapú processzorokat (16F..) tudja programozni a célkészülékben, illetve a saját nyomtatott lapján. A programozó egy free-ware project keretében készült el, szellemi atyja Borka Zsolt.

A programozó kábelt a PLC PGM-CON - jához kell csatlakoztatni, ezen a kábelon keresztül történik a program letöltése és a programozó táplálása is - tehát, értelemszerüen, a PLC csak bekapcsolt állapotban lehet programozni.

A PC irányából a programozó a jeleket a nyomtató portról (LPT1 ill. 2) kapja, így az RS232 port szabadon marad kommunikációs célokra.

A programozót a használat elôtt be kell állitani. A program a 'B' paranccsal indul, ekkor megjelenik a fölhasználói panel. Az Alt-O megnyomásával az OPTION menübe kell beállitani a kivánt nyomtató-portot.

 

2a.-Felhasználói program

A felhasználói program több programból áll. A programot a START utasitással kell inditani ekkor megjelenik a legutóbb szerkesztett project.

Új projectet a START projectnév [kiterjesztés nélkül] lehet inditani. A következô project-váltásig viszont csak a START-al kell inditani a programot.

Az eddigi 'történelmet' a NAME paranccsal lehet megnézni, itt fel vannak sorolva az eddig létrehozott tervek.

A program START-al való meginditása után megjelenik a PLC utasitáslista, mely szabadon szerkeszthetô, fordítható, letölthetô.

Az utasitáslista PLC utasitásokat, kommentárokat (-kommentár), labelokat (:szelep 2) és számláló-értékadó utasitásokat (#0 223 vagy #1 POT0 ) tartalmazhat.

Az Alt-szám billentyükkel lehet a hozzáférni a program külsô lehetôségeihez:

Alt-1 a PLC belsô tartalmának monitorozása (ha a PLC össze van kötve soros kábellal a PC-vel ). Beállitás DOS-ból: ha a COM1 a használt port:

copy plcter1.bat plcterm.bat

COM2 a használt port:

copy plcter2.bat plcterm.bat

Alt-2 PLC program forditás

Alt-3 a leforditott program ASM listája

Alt-4 mint az Alt-2

Alt-5 program automatikus letöltése a PLC-be

Alt-8 gyors-help

Alt-9 nem automatikusan müködô PLC-PIC programozó

 

2b.-A PLC programok írása

-kommentár

:-LABEL és a label értéke (:REL1 33)

#-a számlálók töltésére szolgáló jel-számláló száma és értéke (#1 123)

a számlálók tölthetôk fix 0-255 értékkel, ill. POT0, POT1, POT2 tartalmakkal

A pszeudo utasitások, a (kommentár) kivételével, a fölhasználói program elôtt kell hogy legyenek.

A kód-generátor egy PIC assembly-FILE (*.SRC)-t generál ha a

forditandó szöveg hibátlan.

 

2c-A programirás szabályai:

Minden programsor max. két elembôl áll: az elsô elem a programutasitás, a

második elem pedig az utasitás paramétere (ha van neki paramétere). Egy sorba csak egy utasitás kerülhet.

 

2d.-Fölhasználói paraméterek:

Bemenetek: IN0-IN63

Kimenetek: OUT0-OUT63

Számlálókimenetek: CNT0-CNT7

Segédrelék: 0-99

RS-232 vonalon kapott adatok: RS0-RS7

FIGYELEM: A programszövegben a fölhasználói paraméterek neveit kell

használni. A változókat labelirozni lehet és igy egyszerübben

használhatók (pl. :IN1 61).

A specialis változók elôre labelirozottak, igy névszerint hivhatók. A többi lo-

kációt a programban TILOS használni!

 

2e.-Specialis változók:

Elsô ciklus impulzusa 1SCAN

A változó értéke 1 az elsô programciklus

tartama alatt.

Kimenet engedélyezése OE

Ha a változó értéke 1, az összes

kimenet kikapcsol.

0.01sec 0.01SEC

0.1sec-idôközönként ismétlôdô impulzus 0.1SEC

1sec-idöközönként ismétlôdö impulzus 1SEC

1min-percenként ismétlôdô impulzus 1MIN

Ezek a változók belsô idôalapként müködnek.

A periódusuk elsô felében ér-

tékük 0, a második felében értékük 1.

 

2f.-RS232 csatorna

Adátviteli sebesség:9600Baud,8,n1

Adás:

Adatformátum:

:FileNeveHHHHHH......CHKSUM [lf]

:-ez a start karakter

8 ASCII karakter-a letöltött file neve

48 adatbyt (lasd a PLC.SRC-t)- kétbetüs hexa kóddá alakitva

cheksum byt (az adatbytok összege)-kétbetüs HEXa kód

Vétel:

ha 3 egyforma HEXa szám jön a bitjei bekerülnek az RS0-RS7 változókba!

 

3-.Programsutasitások

LOAD LOAD VÁLTOZÓ

változó töltése az A regiszterbe

az A eddigi tartalma átmegy az A1-be

LDNOT LDNOT VÁLTOZÓ

változó negáltjának töltése az A regiszterbe

az A eddigi tartalma átmegy az A1-be

AND AND VÁLTOZÓ

A regiszter AND változó

OR OR VÁLTOZÓ

A regiszter OR változó

ANDNOT ANDNOT VÁLTOZÓ

A regiszter AND változó negálva

ORNOT ORNOT VÁLTOZÓ

A regiszter OR változó negálva

ANDLD ANDLD

A regiszter AND A1 regiszter

ORLD ORLD

A regiszter OR A1 regiszter

IL IL (Interlock)

Hatására az A-ban lévô érték átkerül az IL

regiszterbe. Ha ez 1, akkor az utánnakövetkezô

logika müködik, ha ez 0, akkor az ILEND-ig

következô kifelyezések étéke mind nulla

ILEND ILEND

IL hatástalanitás

KR LOAD SET

Bistabil relé - bármelyik belsô LOAD RESET

változó lehet (0-99) KR VÁLTOZÓ

CNT LOAD CK

Számláló 0-7 -ig LOAD RST

CNT N

A számláló kimenete RST után 0-lesz. Ha a számláló tartalom eléri az elôre beállitotta a kimenet átvált 1-re és a számláló értéke nullázódik, de a számlálás tovább tart. Ha a számláló-tartalom újból eléri a beállitott értéket akkor a kimenet újra 0-lesz stb. -tehát a számláló osztóként müködik. Kis logikai alakitással lehet idôzitôvé alakitani:

LOAD CK

ANDNOT CNT0

LOAD RST

CNT 0

Ekkor a számlálás megáll akkor amikor a CNT 0-kimenet 1-re áll.

OUT OUT VÁLTOZÓ

A logikai kifelyezés eredményének

a kipakolása a változóba.

OUTNOT OUTNOT VÁLTOZÓ

A logikai kifelyezés eredményének

negáltjának a kipakolása a változóba.

END END

program vége

 

 

 

 

--.--

 

 


Vissza a 'Dokumentumok' oldalra

Vissza a honlapra


P.K. © 2002.04.