Make your own free website on Tripod.com

Sterilizátor fűtésszabályzó használatának

rövid leírása

 

 

1.Normál üzemmód

 

A készülék a bekapcsolás után normál üzemmódban éled fel. A kijelzôn a sterilizátorban lévô hômérséklet látható, a P1 led világít.

 

A programokat a 'v' és a '^' billentyűkkel tudjuk váltani.

 

Ha az egyes programok tartalmát meg akarjuk nézni, vagy megváltoztatni, ezt a 'PROG' billentyű 3mp-ig tartó megnyomásával tehetjük meg. Ekkor az adott P led elkezd villogni és a kijelzôn megjelenik a programozott hômérséklet, melynek az értékét 'v' és a '^' billentyűkkel tudjuk változtatni, 050c és 200c között.

 

A 'PROG' billentyű következô megnyomásakor a programozott idô jelenik meg. Ezt az idôt szintén a 'v' és a '^' billentyűkkel tudjuk változtatni 00.00 és 99.59 perc értékek között.

 

A 'START' gomb megnyomása után, ill. ha 3mp-ig nem változtatunk semmit a kijelzôn a készülék visszatér a hômérséklet-kijelzési üzemmódba.

 

Ha a kiválasztott programot meg akarjuk indítani, a 'START' gombot kell megnyomni, cca. 3mp idôtartamig. Ekkor beindul a fűtés és a hômérséklet mellett álló ' c ' elkezd villogni. Az 'OUT' led a beépített relé ki/be kapcsolási állapotát jelzi. Amikor a sterilizátor hômérséklete elérte az elôre beállított értéket, beindul az idôzítô. Ekkor a kijelzôn a megjelenik az elôre beprogramozott idô, mely másodpercenként csökken nulláig. A perceket és a másodperceket elválasztó tizedespont villog. Amíg az idô csökken, a sterilizátor hômérsékletét bármikor meg lehet nézni a 'PROG' gomb megnyomásával (a tizedespont tovább villog jelezve a felhasználónak hogy az óra nem állt meg!). Amikor az idô nullára csökken, megszűnik a fűtés, a kijelzôn 00.00 látszik, a tizedespont nem villog tovább, valamint egy hangjelzés hallható. Ezután bármelyik gomb rövididejű megnyomásával a készülék a bekapcsolás utáni állapotba kerül.

 

A program lefutását bármikor meg lehet szakítani a 'v' és a '^' egyidejű, kb. 3mp-ig tartó megnyomásával.

 

 

2.Rendszerbeállitási üzemmód

 

Ha a készülék rendszerbeállítását akarjuk elvégezni, bekapcsoláskor a 'v' gombot folyamatosan nyomva kell tartani. A kijelzôn ekkor megjeleni a mért hômérséklet, de egyik programkijelzô led sem világit.

 

Ebben az üzemmódba be tudjuk állítani az Xp és az Xt értékeket, valamint próbafűtést is végezhetünk hogy leellenôrizzük a paraméterek pontosságát.

 

A beállításokat a ' PROG ' gombbal tudjuk léptetni. Elôször az Xp (beépített visszavezetés) beállítás jelenik meg, amit 0-49 fok között tudunk változtatni. A kijelzô elsô helyén a ' P ' világit. Ha az Xp értékét nullára állítjuk, határérték kapcsolási célokra is felhasználható a készülék.

 

Minden szabályzási körben óhatatlanul elôfordulnak holtidôk és idôállandók, így maga a szabályozás kisebb-nagyobb lengésekkel valósul meg. Ezeket a lengéseket lehet minimálisra állítani az Xp szabályzó helyes beállításával.

 

Ha a fűtés bekapcsolása után nagy túllendülést tapasztalunk ill. szabályozás közben a hômérséklet a beállított érték felett állandósul, az Xp értékét növelni kell.

 

Ha a beállítás túlságosan aperiodikus, vagy a ki/be kapcsolás gyakorisága túl nagy, az Xp értékét csökkenteni kell.

 

A ' PROG ' következô megnyomásakor az Xt (szabályzási periódusidô) lehet változtatni 1 és 99 sec között. A kijelzô elsô helyén a ' t ' világít. Az Xt idôt a rendszer hôkapacitásától függôen kell beállítani. Kis hôkapacitású rendszerhez kis idôállandó tartozik. Vigyázat! 10mp alatti idôk beállítása csak félvezetô relé alkalmazásakor javasolt, mivel igen rövid kapcsolási idôk jelentkezhetnek, melyek gyorsan tönkretehetik a beépített relét.

A ' PROG. ' gomb következô megnyomásakor a kijelzôn a tesztfűtéshez tudjuk beállítani a kívánt hômérsékletet. a kijelzô elsô helyén a ' c ' világít.

 

Amikor beállítottuk az becsült értékeket, bekapcsolható a próbafűtés a 'START' gomb megnyomásával. A fűtést csak akkor lehet megindítani, ha a kijelzôn a mért hômérséklet látható. Amikor megindult a fűtés, mindhárom program-led világít. A próbafűtést a 'START' gomb ismételt megnyomásával tudjuk megállítani. Ezt a kijelzô bármelyik helyzetében meg lehet tenni.

 

A fűtés alatt a fűtési paraméterek szabadon változtathatók és a hôszabályzót 'be lehet lôni' a rendszerhez.

 

Az így beállított paramétereket a szabályzó elraktározza és a program végrehajtás során használja.

 

3.Hibakijelzés

 

A készülékben lévô program állandóan ellenôrzi a Pt100 szonda épségét, és szenzor törés esetén a hibáról értesíti a kezelôt. A kijelzôn villogó ' EEE ' jelenik meg szakadás, és villogó ' --- ' zárlat esetében. Ebben az esetben a készülék megállít minden további aktivitást a szenzor kijavításáig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vissza a 'Dokumentumok' oldalra

Vissza a honlapra


P.K. © 2002.04.