Make your own free website on Tripod.com

 

Hidraulikus hajlitógép elektronikus

vezérlésének leirása

 

A hidraulikus hajlítógép elektronikus vezérlésének a kapcsolási rajza a mellékletben taláható. A vezérlés nagy megbízhatóságú elektronikus elemekbôl, mikrokontrolleros központi vezérlôvel készült.

A müködéshez szükséges kapcsolók, nyomógombok optikai csatolóval vannak leválasztva az elektronikától, a kimenetek relés-tranzisztoros tipusúak.

 

1.-Az elektromos müködtetô rendszer lirása

Az elektromos/ elektronikus vezérlés egy kapcsolószekrényben lett elhelyezve, mely szekrény magábafoglalja az elektronikus vezérlôt, energetikai mágneskapcsolókat, táptrafókat. Ehhez a szekrényhez csatlakoznak bemeneti kezelôszervek és a présen levô biztonsági és helyzetadó kapcsolók /érzékelôk.

 

2.-Bemeneti kezelôszervek leirása

Az elektromos szekrényen nyertek elhelyezést az energetikai ki/be kapcsolók valamint a beéllitáshoz szükséges kézi kapcsolók. A szekrény oldalán lévô bontható csatlakozóhoz kell csatlakoztatni a készüléket müködtetô lábkapcsolót vagy nyomógombot.

 

3.-A hajlítógépen levô helyzetadó kapcsolók /érzékelôk.

A hajlítógépen 4 induktív végkapcsoló helyezkedik el, mely végkapcsolók a hidraulikus hengerek (H1, H2) véghelyzeteit detektálják.

 

4.-A vezérlô leirása

A vezérlô egy szabvány müanyag dobozban nyert elhelyezést. Maga a vezérlô két egységbôl áll - az energetikai kapcsolóelemekbôl és az elekronikus vezérlôbôl.

Az energetikai rész biztositékból, mágneskapcsolóból, törpefeszültégü transzformátorból áll. Ez a rész kapcsolja be a hajlitógéphez tartozó hidraulikus pumpa motorját és állitja elô az elektronikus vezérlô müködéséhez szükséges feszültségeket.

Az elektronikus vezérlô egy euro kártyán nyert elhelyezést.

A vezérlô a következô elemekbôl áll:

 

4.a-bemeneti modul

8 darab optikusan elválasztott bement, mely a 24V-os bemeneti jeleket átalakitja 5V-os logikai szintekké a mikrokontroller számára és galvanikusan le is választja azt a külvilágtól. A bementi modul tápfeszültséggel látja el a bemeneti (induktiv és normál) kapcsolókat.

 

4.b-kimeneti modul

4 db relé a törpefeszültségü alkatrészek (H1 elôre szelep, H2 elôre-hátra szelepek reléjének meghajtása)

 

4c.-processzoregység

a processzoregység magába foglalja a vezérlô mikroszámitógépet az RS-232 kommunikációs modult valamint az idôzitések beállitására szolgáló potmétereket.

 

4d.-védelmi egység

a processzoregység beépitett idôtúlfutás elleni védelemmel van ellátva: ha a program futása valamilyen ok folytán megakad, ez az elem újraindítja a számitógépet. A gép programja szintén tartalmaz idôzitô elemeket, így ha a hajlítógépen lévô hengerek 20mp-nél hoszabb ideig vannak meghatározatlan helyzetben ez a védelem kikapcsolja a vezérlést.

 

5.-A készülék müködése

A készüléket a START gomb megnyomásával lehet bekapcsolni. Ekkor behúz a K1 mágneskapcsoló és feszültség kerül a hidraulikus pumpa motorjára, a törpefeszültségü transzformátorra valamint PLC-re.

Bekapcsoláskor a munkahengerek nyugalmi helyzetükbe állnak be automatikusan (H1hatul ill. H2hatul induktív kapcsolók). A lábpedál megnyomásakor (START bemenet a PLC-n) megindul a müködési ciklus:

a H1elôre szelep 24V feszültséget kap, ekkor a H1 henger megszorítja a behelyezett anyagot. A H1elöl induktiv kapcsoló aktivizálása után 0.5mp eltelte után bekapcsol a H2elôre szelep. Ekkor a H2 henger elmegy a H2elöl induktív végkapcsolóig, majd visszatér nyugalmi helyzetébe. Ekkor megszünik a H1elôre szelep vezérlése is és a H1 henger is visszaáll alaphelyzetbe. A müködési ciklus a lábkapcsoló újboli megnyomásával megismételhetô.

A Kézi/Auto kapcsoló bekapcsolt állapotában a gép beállitható. Ekkor a H2 henger nem müködik csak a H1. Az Elöre nyomógomb megnyomásakor a H1 henger elôre megy és ebben a helyzetben marad a Hátra gomb megnyomásáig.

 

6.-Karbantartás

Az elektronika különösebb karbantartást nem igényel. Figyelni kell a külsô nyomógombok, helyzetadók állpotára. A bemenetek állapotát LED-ek jelzik ki a nyomtatott lapon, így a kapcsolók helyzete ránézésre megállapitható.

 

---.---

 

 


Vissza a 'Dokumentumok' oldalra

Vissza a honlapra


P.K. © 2002.04.